Naše firma nabízí zateplení obvodového pláště vašeho rodinného domu, nebo bytové jednotky pěnovým polystyrenem, popřípadě minerální vatou. Jsme zapsáni v seznamu dodavatelů zateplovacích systémů v programu  „Zelená úsporám“ a vlastníme potřebnou certifikaci, nutnou ke kvalitnímu provedení díla.
Zateplení fasády přinese nejen snížení nákladů na vytápění, ale i zlepšení tepelné pohody v objektu, zvýšení zvukové neprůzvučnosti a Váš dům dostane také fasádu novou.
U standardního rodinného nezatepleného domu 15% všech tepelných ztrát připadá na střechu, 45% na okna (z toho 20% větrání), 10% na podlahu a 30% na fasádu.

Části zateplovacího systému

Zateplovací systém se skládá v podstatě ze tří hlavních částí, které jsou připojeny k vnější nosné stěně:
  • je to izolace
  • zpevnění síťovinou
  • vrchní nátěr

Hlavními komponenty zateplení jsou izolační desky, které jsou buď přilepené speciální maltou na vnější stěně s háky nebo instalované na těchto hácích. Desky jsou zcela pokryty vrstvou malty a zpevněné výztuženou, jemně tkanou síťovinou. Posílená vrstva nese horní stěnu a slouží k prevenci trhlin, které se tvoří v důsledku vlhkosti a teplotních výkyvů. Jako krycí ochranné vrstvy přicházejí v úvahu buď ekologické látky (pryskyřice, silikonové pryskyřice) nebo minerální omítky (silikát, akrylát, silikon).