Strojní omítky – moderní materiály

Z moderních omítek je třeba zmínit vápno-cementovou, cementovou, sádrovou a vápno-sádrovou. Mohlo by se zdát, že tyto omítky jsou stejné, jako ty co byly používané v minulosti, ale nejsou.

Dřívější omítky byly míchány z jednotlivých přísad v přibližném poměru podle jedince, který maltu připravoval. Vznikaly tak omítky různorodých vlastností a mnohdy ani neodpovídající požadavkům investora.

Nezřídka se stávalo, že omítka byla různě zbarvená, příliš hrubá nebo s nerovnostmi. To bylo způsobováno především nedostatečným promícháním přísad, ošizením některé přísady, nevhodnými přísadami či nekvalitním provedením.

Oproti tomu moderní omítky jsou již míchány ve výrobně z kvalitních materiálů v pevně definovaném poměru a jsou do nich přidávány přísady pro zlepšení jejích vlastností, které v omítkách používaných v minulosti nenalezneme.

Tím jsou od výrobce zaručeny stejné vlastnosti pro stejný druh omítky. Vyrobená omítková směs s jednotným názvem a od jednoho výrobce bude mít vždy stejné vlastnosti, které si můžeme kdykoliv ověřit ať už na pytli se směsí nebo u výrobce. Takto předpřipravené směsi jsou dodávány na stavbu jako suché maltové směsi buď volně ložené nebo v pytlích. Výrobce tyto maltové směsi doporučuje zpracovávat strojně. Tím se zajistí dokonalé provedení s výborným vzhledem povrchu a zároveň se tím zjednoduší omítání zdiva.

Využití omítek

Posledním takovým pomyslným dělením je rozdělení omítek podle účelu. Účel omítek je určen především požadavkem na vlastnosti omítek.

Tepelně izolační omítky, protipožární omítky a další

Mohou to být vlastnosti tepelně izolační, akustické vlastnosti, protipožární vlastnosti a sanační vlastnosti.

Při použití tepelně izolačních omítek částečně zabráníme úniku tepla z našeho domova a tím ušetříme nemalé peníze za energie.

Sanační omítky se používají především pro sanaci starého zdiva a mají za úkol nepřijmout do sebe vlhkost ze stěny v kapalné podobě. Zdi tak budou suché a bez plísní. Toto pomyslné rozdělení patří k těm nejdůležitějším a nejjednodušším.