Strojní omítky – průběh realizace

Před samotnou aplikací strojní omítky je nutné dobře připravit podklad, aby konečný výsledek byl co nejvíce uspokojivý a hlavně, aby omítka dobře přilnula k danému povrchu.

Na povrchu hrubého zdiva nesmí být žádné nečistoty, pavučiny, prach či mastnota, aby nedocházelo k odlupování nebo opadu omítky již při její aplikaci nebo krátce po ní.

Pásky neboli omítníky

V přípravné fázi se dále osazují na omítanou zeď tzv. omítníky, které zajišťují stejnou tloušťku omítky na celé zdi. Omítníky mohou být buď dřevěné, ze šroubů nebo vytvořené z omítky. Omítníky zde slouží pro pozdější zarovnání omítky tak, aby na ní nebyly viditelné nerovnosti. Ideální vzdálenost omítníků je v rozmezí 1 až 1,5 metru.

Tím příprava podkladu končí a začíná samotná aplikace omítky.

Realizace strojní omítky

Suchá maltová směs je do omítačky dávkována ručně z pytlů nebo ze sila dávkována kontinuálně. Směs připravená ve strojní omítačce putuje hadicí k trysce, odkud je pod tlakem nanášena na zdivo.

Nejprve musí být zakryty velké nerovnosti např. mezi spárami. Když zavadne omítka nanesená na nerovnosti, může se pokračovat dále. Omítka je buď odshora nebo odspodu nanášena v rovnoběžných na sebe navazujících pruzích po celé stěně.

Strojní omítání by nemělo být přerušováno na dlouhou dobu, jinak může dojít k zatvrdnutí směsi v omítačce či přiváděcí hadici. Po dokončení nástřiku omítky se omítka po zavadnutí stáhne nejlépe ocelovým profilem, aby byl zarovnán její povrch. Poté se zkontroluje její tloušťka a případné chyby se doopraví.

K finálnímu uhlazení povrchu se používají dřevěná, ocelová nebo plstěná hladítka. Zde záleží především na požadavcích na výslednou hladkost povrchu a také na typu omítky, která byla použita.

Po vyzrání povrchu se mohou aplikovat další vrstvy, kterými může být štuk, malba, tapeta…

Kvalitní omítka – rychle a snadno

Aplikace strojních omítek se pro zkušené pracovníky stává velmi rychlou a snadnou prací. Použitím strojního omítání se snižuje fyzická náročnost pracovníka a ten se pak může lépe soustředit na kvalitu provádění. Aplikací strojních omítek se rozhodně zvyšuje její kvalita.