Výhody strojních omítek

Strojní omítka je omítka zpracovávaná a nanášená výhradně pomocí stroje na zdivo. Omítek pro strojní nanášení je velké množství. Záleží především na tom, zda chceme omítku v interiéru nebo v exteriéru, jednovrstvou nebo vícevrstvou. Nebo máme-li jiné specifické požadavky.

Strojní omítka – jedna nebo dvě vrstvy

K jednovrstvým omítkám patří sádrové a vápno-sádrové omítky. Dvouvrstvé omítky zahrnují vápno-cementovou a cementovou omítku.

Vícevrstvé omítky jsou tak tvořeny tzv. jádrovou omítkou, na kterou může být nanesen štuk, keramický obklad či šlechtěná omítka.

Jednovrstvé omítky jsou tvořeny pouze jednou vrstvou, na kterou je poté nanášena už jen malba nebo tapeta. Příkladem jednovrstvé omítky je sádrová omítka, u které odpadá potřeba štukování.

Volba strojní omítky

Typ omítky je volen podle podkladového zdiva, umístění omítky zda v interiéru nebo exteriéru a požadavků na jakost omítky.

Do interiéru jsou voleny sádrové, vápno-sádrové, vápno-cementové a cementové omítky. Naopak do exteriéru jsou voleny výhradně vápno-cementové a cementové omítky, jelikož mají nejvyšší odolnost. Při použití sádrové nebo vápno-sádrové omítky je dosahováno nejhladších povrchů, kterých nelze dosáhnout jiným typem omítky.

Hladký povrch je získán díky velmi malé zrnitosti omítkové směsi. Takto hladký povrch se výborně hodí pro následné malby a tapety.

Další výhodou těchto omítek je to, že dokážou udržet příjemné klima v místnosti a nenalepuje se na ně prach. Sádrové omítky jsou v rodinných domech hojně využívány v obývacích pokojích, ložnicích a dětských pokojích. Vápno-cementové a cementové omítky slouží jako podkladová vrstva vícevrstvých omítek, na kterou je pak nanášen štuk.

Cementové omítky určené na venkovní zdivo mohou mít o něco vyšší zrnitost, ale výborně odolávají vnějším vlivům jako je déšť, vítr, slunce, mráz… Předností cementových omítek je jejich vysoká pevnost a odolnost vůči mechanickému poškození. Cementové omítky mají proto hodně široké použití. Využívají se i na komíny, sklepy, půdní prostory a garáže.

Výhody strojních omítek

  • urychlení realizace
  • kvalitní materiály
  • hladký a rovný výsledný povrch

Chcete mít opravdu hladké zdi bez nerovností a se zajištěnou kvalitou použitého materiálu? Zvolte strojní omítky.

Strojní omítky – průběh realizace

Před samotnou aplikací strojní omítky je nutné dobře připravit podklad, aby konečný výsledek byl co nejvíce uspokojivý a hlavně, aby omítka dobře přilnula k danému povrchu.

Na povrchu hrubého zdiva nesmí být žádné nečistoty, pavučiny, prach či mastnota, aby nedocházelo k odlupování nebo opadu omítky již při její aplikaci nebo krátce po ní.

Pásky neboli omítníky

V přípravné fázi se dále osazují na omítanou zeď tzv. omítníky, které zajišťují stejnou tloušťku omítky na celé zdi. Omítníky mohou být buď dřevěné, ze šroubů nebo vytvořené z omítky. Omítníky zde slouží pro pozdější zarovnání omítky tak, aby na ní nebyly viditelné nerovnosti. Ideální vzdálenost omítníků je v rozmezí 1 až 1,5 metru.

Tím příprava podkladu končí a začíná samotná aplikace omítky.

Realizace strojní omítky

Suchá maltová směs je do omítačky dávkována ručně z pytlů nebo ze sila dávkována kontinuálně. Směs připravená ve strojní omítačce putuje hadicí k trysce, odkud je pod tlakem nanášena na zdivo.

Nejprve musí být zakryty velké nerovnosti např. mezi spárami. Když zavadne omítka nanesená na nerovnosti, může se pokračovat dále. Omítka je buď odshora nebo odspodu nanášena v rovnoběžných na sebe navazujících pruzích po celé stěně.

Strojní omítání by nemělo být přerušováno na dlouhou dobu, jinak může dojít k zatvrdnutí směsi v omítačce či přiváděcí hadici. Po dokončení nástřiku omítky se omítka po zavadnutí stáhne nejlépe ocelovým profilem, aby byl zarovnán její povrch. Poté se zkontroluje její tloušťka a případné chyby se doopraví.

K finálnímu uhlazení povrchu se používají dřevěná, ocelová nebo plstěná hladítka. Zde záleží především na požadavcích na výslednou hladkost povrchu a také na typu omítky, která byla použita.

Po vyzrání povrchu se mohou aplikovat další vrstvy, kterými může být štuk, malba, tapeta…

Kvalitní omítka – rychle a snadno

Aplikace strojních omítek se pro zkušené pracovníky stává velmi rychlou a snadnou prací. Použitím strojního omítání se snižuje fyzická náročnost pracovníka a ten se pak může lépe soustředit na kvalitu provádění. Aplikací strojních omítek se rozhodně zvyšuje její kvalita.

Proč volit strojní omítání

Možná si někdo řekne proč volit strojní omítání, když se mnoho let běžně používalo ruční omítání a také to šlo.

Ovšem ruční omítání je dnes již nedokonalé a dávno překonané právě strojním omítáním. Výhodou strojního omítání je jeho rychlost, přesnost a vysoká kvalita.

Vzhledem k tomu, že strojní omítání provádí realizační firma nemusíme mít starost o tom, kde seženeme několik šikovných a ne moc drahých zedníků. Firmy mají již své prověřené zkušené pracovníky a přivezou si vše potřebné a nás to nestojí žádné starosti. Pro strojní omítání je potřeba méně pracovníků a přitom je práce dříve hotova a jsme tak blíže našemu vysněnému domovu. Doba strojního omítání je zhruba o polovinu kratší oproti ručnímu omítání, a to je již podstatný rozdíl jestli budu čekat na zhotovení týden nebo dva. Někdo by mohl namítnout, že tento komfort si také musíme draho zaplatit. Opak je však pravdou. Cena strojní omítky se téměř vyrovná ceně ručního omítání.

Pro nepřekonatelnou kvalitu je proto nejlepší zvolit strojní omítky. Další velkou výhodou je to, že budeme mít omítku přesně takovou jaká je v projektu. Budeme znát nejen její kvalitu, ale i trvanlivost a její vlastnosti.

Výhod strojních omítek oproti ručním omítkám je opravdu mnoho a každý si jistě najde tu svou. Pro někoho to může být rychlost realizace a pro někoho cena, nepřekonatelná kvalita a bezstarostnost.

Volba realizační firmy

Je důležité vybrat zkušenou realizační firmu. Realizační firma by měla mít kvalifikované a proškolené pracovníky, které nejen poradí jaký typ omítky zvolit, ale též provedou i aplikaci omítky v nejvyšší kvalitě. Firmy si zajistí rovněž dovoz materiálu a veškerého strojního vybavení, zejména omítačky.

Strojní omítačka

Strojní omítky jsou rychlým a moderním způsobem realizace omítání stěn a stropů v rodinných domech, bytových domech, ale i v průmyslových prostorech. Omítky provedené strojním nahazováním nabízejí celou řadu výhod. Hlavní předností, kterou Vám strojní omítky nabízejí je rychlost realizace a kvalita provedení. Materiály, které se používají pro strojní omítání mají přesně dané neměnné složení, nehrozí zde výkyvy kvality jako při přípravě omítky na stavbě.